OPENBETA : 13h00p Ngay 21/01/2021 “Mountain


📷
IP Server : 103.153.69.3

🔈 🔈 CHI TIẾT THÔNG TIN SEVER OPENBETA 🔈 🔈

Có Auto Sử Dụng Búa Sửa Chữa

1 : ONLINE 1H = 3Silk

OPEN Hỗ Trợ Sét D1 - D8 Sos tai cac thanh

...

2 : Quái Lăng Mộ Tần Thủy Hoàng Chuyển Sang Sa Ma Muoi ( Cấp Độ 85 DCN Sang Được )

3 : Tỷ Lệ Mix Nasun 1->3 100% ( có BMM cấp 1 )

4 : Tỷ LỆ Mix + Đồ 1->3 100% 4->>> Random

6 : TeTe Cấp Độ 20 Lên Được

4 : Khoa toan bo Q , Bug Time Treo 18h

5 : Drop D9 A1 A2 A3 Nhu Binh Thuong Khoa Sun SOM D9 ( khóa sun ) bỏ khóa som

6 : Vé Gacha Bán Tại F10 , Đá mix + Nasun , Phúc Hoạt . Chân Chạy 200% Tại tạp Hóa

7 : NPC Đá D9 , Đá D10 Co tai Shop , Atra + Bất Diệt , Item JOB , Thời Trang JOB Tại NPC Giữa Thành

8 : Full Avatar NEW 2021

9 : Sever Có Mở Kéo Học Viên

10 : Drop A1 Tại Quái 90->93 , A2 Drop Tại Quái 94->96 , SOS Drop Tại Quái 98-99

11 : Trang Chủ Có Reset Skill , Tẩy PK , Reset Time , Reset JOB + Guild

12 : Khóa Đi Theo Mặc JOB ( NPC JOB Chạy Nhanh )

13: Khóa Buôn Đêm Từ 1h ->8h Sáng

14 : Tỷ Lệ Buôn 1 Chuyến Lv 100 1 Thành 3m , 2 Thành 5m5->6m

15 : SEVER NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI TUYÊN TRUYỀN HÌNH ẢNH QUẢNG BÁ SEVER KHÁC , NGHIÊM CẤM LỢI DỤNG CÁC TOOL SỬ DỤNG CHỐNG PHÁ SEVER , CÁC TOOL CHỦ PT , TOOL ĐI BUÔN THEO ĐOÀN. CHỈ ĐƯỜNG.... MỌI HÀNH VI GIAN LẬN ĐỀU BỊ SỬ LÝ TÙY VÀO MỨC ĐỘ NẶNG NHẸ. ( CHUNG TAY VÌ 1 SÂN CHƠI LÀNH MẠNH VUI CHƠI GIẢI TRÍ )

16 : MỌI HÀNH VI MUA BÁN TRONG GAME KHÔNG CÓ MOB HAY GM TRUNG GIAN GIAO DỊCH BỊ LỪA ĐẢO ... GM SẼ KHÔNG SỬ LÝ ( AE Lưu Ý )

Xem thêm